Sunday, June 1, 2008

Abas

"Mate uluna, mangabasi ihurna".

Lapatanna: Nunga marujung nian sada parkaro(na masa) alai sai marnehet-nehet dope muse di pudi pangkorhonna.

Artinya:Kepalanya sudah mati, ekornya masih mengibas-ngibas (contohnya ular), dikatakan tentang suatu perkara, yang sebenarnya sudah diselesaikan, tetapi akibatnya masih terasa.

No comments: