Wednesday, June 4, 2008

Ende

Ende ni Silangkitang,
Di bulan tula ditumbahon,
Palias na marimbang,
Taganan tu na ubanon.

Lapatanna: Hata(ni namarbaju) na mangkasogohon na marimbang.

No comments: