Sunday, June 1, 2008

Arirang

Sidangka ni arirang, na so tupa sirang,
Saleleng hosa digomgom badan.

Lapatanna: Padan na togu, na mandok, na so tupa sirang, sahat tu na mate.

No comments: