Wednesday, June 4, 2008

Andung ni sidoli

Andung ni sidoli tu siboruadi, nanihaholongan ni rohana:

Huandung ma dainang boru adui, na uli dainang do ito na malambok malilung i,
Parsimanghudap na magodang so maotik i,
Parsimalolong mangalap manaruhon i,
Dainang do ito parhuling-huling na bontar na gading i,
Na ias so usaon, na bontar so didion i,
Tarsura-sura ma ahu da ito di golap ni sihabornginan i,
Di papan na tumotap di rindang sibalunon i,
Na sumurai situriakta i da ba ito situriak si riburon i,
Di golap ni sihabornginan ninna simanghudap i,
Bosur so marpaiogon do simangarudokki,
Marningothon situriakta i da ba ito na manjojori sihabornginan i,
Ninna simanghudap lapa-lapa ni jolma i,
Tangihon dainang ma ahu da ito boru aduikku na pio-pio i alusi ahu na jou-jou i ,
(Ompu Tambok Pangaribuan, Ujungtanduk, 1990/ Ulikozok).

No comments: