Sunday, June 1, 2008

Aek

Aek godang do aek laut;
Dos ni roha do sibahen na saut.

Lapatanna: Molo dos roha ni na sapunguan, sai na saut ma ulaonna denggan patupaonna.

No comments: