Sunday, June 1, 2008

Adop

Tagonan do mangadop di jolma;
Unang mangadop di begu.

Lapatanna: Na boi dope tobuson sian jolma, alai na mago nama i, molo dung di begu.(Tumagon do iba marutang tu jolma, unang marutang tu begu).

No comments: