Sunday, June 1, 2008

Ambur

"Langkitang gabe hapur, na hinilang gabe mambur".

Lapatanna: Mura do marambolongan arta na binuat, na so sian dalanna.

Artinya: Siput air jadi kapur, yang didapat secara tidak adil akan mudah hilang/lenyap.

No comments: