Thursday, June 5, 2008

Gaja

Pat ni gaja,
Tu pat ni hora,
Anak ni raja do hamu,
Anak ni na mora.

Lapatanna: Hata na mamuji, pasangaphon; na niangkupan mangkatai i nidok halak ni raja, jala na mora.

No comments: