Tuesday, June 3, 2008

Dolok

Dolok martimbang,
Hatubuan ni simarhora-hora,
Di Debata na di ginjang,
Do suhat-suhat ni hita jolma.

Lapatanna: Holan Tuhanta do na umboto haadongon ni hita jolma.

No comments: