Tuesday, June 3, 2008

Dengke

Dengke ni sabulan,
Binahen tu hirang-hirang,
Ala ni hata saotik,
Mambahen hasisirang.

Lapatanna: Otik do sipata bonsirna, mambahen na marsisolhot(sapunguan) sirang manang marbadai.

No comments: