Monday, June 2, 2008

Biltak

Mangalipathon ganjangmu ho,
Umbahen na matipul,
Mangompashon bolonmu ho,
Umbahen na mabiltak.

Lapatanna: Bolonmu dohot gogom na tinengahonmi do gabe hadabuanmu.

No comments: