Monday, June 2, 2008

Baliga

Dia ma baliga puli,
Tu gota ni simargala-gala,
Dia ma barita na uli,
Paboa damang sangkababa.

Lapatanna: Hata ni ende-ende, asa dipaboa na ro i baritana na denggan i.

No comments: