Monday, June 2, 2008

Bada

Marbada panduda dohot pamiari.

Lapatanna: Marbada manang marsalisi angka na saulaon, sapunguan, na ingkon masitungkolan hian, gabe mangkorhon harugian bolon.

No comments: