Sunday, June 1, 2008

Angkat

Mangangkat ma padidit,
Mangisir tu andor-andir,
So adong na tarpasiding,
Molo ro nipi na sambor.

Lapatanna: Ndang tarhoishon, molo dung ro sitaonan tu iba.

No comments: