Sunday, June 1, 2008

Andalu

Andalu pe so ada,
Jala bonang pe so adong,
Na talu pe so ada,
Jala na monang pe so adong.


Lapatanna: Ndang adong manang ise na talu manang na monang, pargulutan na so marguna.

No comments: