Sunday, June 1, 2008

Ampapaga

Ampapaga dolok,
Ampapaga sibuluan,
Unang hita marbada,
Ai hita do marsogot hita haduan.

Lapatanna: Ndang adong gunana hita pagulut, ai na tongtong do hita sada, nuaeng nang di tingki na ro.

No comments: